Kommunfullmäktige sammanträder med halva antalet ledamöter under en begränsad tidsperiod

Fullmäktiges presidie och fullmäktigegruppledarna slöt under torsdagen den 16 april en överenskommelse om att tillfälligt minska antalet tjänstgörande ledamöter i kommunfullmäktige.

Överenskommelsen syftar till att säkerställa att Söderhamns kommunfullmäktige kan fullgöra sina uppgifter under den tid som spridning av coronaviruset förekommer, samt för att minska spridning av viruset mellan kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare.

Bakgrunden till överenskommelsen är den extraordinära situation som spridningen av covid-19 har medfört. För att garantera kommunfullmäktiges uthålliga beslutskapacitet och den samhällsviktiga verksamhet som fullmäktige bedriver, förbinder sig Socialdemokraterna, Centerpartiet, Sverigedemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet vid att upprätthålla nedanstående åtgärder som under en begränsad tidsperiod.

Kommunfullmäktiges sammanträden

Endast 26 ledamöter kommer under den överenskomna tiden att delta vid kommunfullmäktiges sammanträden. Dessa 26 ledamöter representerar partiernas kommunfullmäktigemandat dividerat med 2, men avrundat till närmsta heltal. Det innebär att antal tjänstgörande ledamöter per parti utfaller som nedan:

  • Socialdemokraterna, 7
  • Centerpartiet, 6
  • Sverigedemokraterna, 4
  • Moderaterna, 4
  • Vänsterpartiet, 2
  • Kristdemokraterna, 1
  • Liberalerna, 1
  • Miljöpartiet, 1

Under tiden för denna överenskommelse ansvarar partierna själva för att ha rätt antal tjänstgörande ledamöter på plats under kommunfullmäktiges sammanträden enligt fördelningen ovan. Inga andra ledamöter eller ersättare än de tjänstgörande ska närvara under sammanträdet.

– Den här överenskommelsen säkerställer att Söderhamns kommunfullmäktige även i dessa extraordinära tider kan fullgöra sina samhällsviktiga uppgifter men med färre ledamöter på plats, säger Viktor Wärnick, kommunfullmäktiges ordförande.

Giltighetstid

Överenskommelsen träder i kraft vid undertecknandet och börjar tillämpas från och med 2020-04-17 och gäller till och med 2020-06-30.

Överenskommelsen är undertecknad av fullmäktiges presidie och samtliga fullmäktigegruppledare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 april 2020

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn