Svår situation men stort engagemang - kommunchefen om läget med covid-19

Kommunchefen Patrik Jakobsson.

En svår situation - men också ett tillfälle för alla att göra en insats. Kommunchefen Patrik Jakobsson berättar om arbetet med att ligga steget före och om den kraft som visar sig bland både medarbetare och medborgare.

Ingen undgår effekterna av corona-pandemin, på ett eller annat sätt påverkar det oss alla. Den kommunala organisationen har ett viktigt uppdrag att serva medborgarna där flera samhällsbärande funktioner ingår för att lösa uppdraget.

Sedan snart tre veckor har Söderhamns kommun och kommunens ledning dagligen arbetat med att hantera covid-19-situationen och alla effekter som det medför.

Viktigt lagarbete

Mycket av arbetet är med fokus på den egna verksamheten, kommunen är en stor organisation med en väldig bredd i verksamheten, som till stora delar är avgörande att upprätthålla även under en krissituation. Det innebära också mycket arbete i samverkan med Länsstyrelsen, Regionen, andra myndigheter, grannkommuner och andra samarbetspartners. Ledningsarbetet innefattar också nära samarbete med den politiska ledningen.

Bäddat för snabba beslut

Fredag 20 mars fattades beslutet att aktivera krisledningsnämnd, en åtgärd för extraordinära händelser i fredstid, och som gör det möjligt att ta snabba beslut utanför gängse politiska vägar.

- Både politik och tjänstemannaledning arbetar nu nära i krisledning för att säkra koordinationen främst av beslut och kommunikation. Genom dagliga möten får vi en bra överblick på nuläget, om vad som händer både inom och utanför kommunorganisationen. Parallellt med det så planerar vi för att läget kan försvåras, vår planering behöver helt enkelt vara steget före nuläget. Vi hoppas på det bästa men planerar för det värsta, säger kommunchefen Patrik Jakobsson.

Läs mer: Krisledningsnämnden aktiverad

Stor kraftsamling

Kommunens verksamhet fortlöper för tillfället utan några större begränsningar, dock med en hel del försiktighetsåtgärder och restriktioner.

- Det är viktigt att alla respekterar det, inte bara som anställd i kommunen. Här har vi alla som medborgare ett ansvar och hittills har både vår personal och allmänheten slutit upp i den situation som råder. Man tar uppdrag och insatser på stort allvar. Och internt pågår ett fantastiskt arbete där våra medarbetare jobbar hårt för att upprätthålla verksamheter och med att hjälpa andra, säger Patrik Jakobsson.

Oro, frågor och ansvar

Känslan är att kommunens verksamheter står enade och förberedda för att leverera till medborgarna, säger kommunchefen.

- En sådan här omfattande händelse, med alla effekter den för med sig, gör förstås att det skapas både frågor och oro. Då har vi som kommunorganisation ett stort ansvar och en viktig roll att fylla i att upprätthålla samhällsbärande funktioner.

Nya lösningar för helhetens bästa

En speciell situation – som kommer att kräva speciellt engagemang och särskilda lösningar. Det kan komma att innebära att vissa av kommuens medarbetare får arbetsuppgifter som är annorlunda jämfört med normalt. Syftet är att klara helheten.

Just nu ligger mycket fokus på att begränsa smittspridningen och värna dem i riskgrupper. Där kan, eller rättare sagt måste, alla hjälpa till, säger kommunchefen.

- Det är helt nödvändigt för att inte lägga extra tyngd på en redan hårt belastad vård. Det är viktigt att vi alla respekterar, följer och sprider vidare de rekommendationer som kommer.

Vi kan stötta Söderhamn

Söderhamns kommun tar nu fram ett paket med åtgärder som ska underlätta för de delar av näringslivet där läget är ansträngt. Det innehåller en rad punkter, som också inkluderar föreningslivet, och kommer vara under utveckling framöver.

Att vara kreativ, stötta och underlätta för andra har redan visat sig vara egenskaper vi har gott om lokalt. Det finns flera exempel på hur näringsidkare och andra medborgare går samman och gör viktiga insatser.

- I den här situationen är det otroligt upplyftande att se den kraft som finns, att människor sluter upp och visar sig så villiga att hjälpa till på olika sätt. Jag hoppas vi fortsätter på den vägen, hela samhället är ju drabbat och här kan vi hjälpas åt och sluta upp i vår kommun Söderhamn. Det kan handla om att handla lokalt och till exempel kontakta någon äldre medmänniska och höra om det behövs hjälp.

- Det kan också längre fram visa sig nödvändigt att tillföra personalresurser som idag inte finns tillgängliga i kommunens organisation, inom vården eller kanske också i företag. Blir många sjuka och hemma kan tillfälliga lösningar behövas, vi planerar för att kunna hantera även det, säger Patrik Jakobsson.

Alla spelar en roll

Den kraft och kompetens som finns bland både kommunanställda och medborgare, gör det möjligt att klara läget, tror kommunchefen.

- Tillsammans kan vi göra skillnad. Och alla kan göra en insats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 mars 2020

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn