Krisledningsnämnden aktiverad ”Det här höjer vår beredskap”

Med anledning av pandemiutbrottet av coronaviruset covid-19, har Söderhamns kommun aktiverat krisledningsnämnden. Krisledningsnämnden kan ta över andra nämnders ansvarsområde och fatta övergripande beslut med kort varsel.

– Nu har vi förutsättningar att ta snabba beslut som säkrar vår samhällsviktiga verksamhet, säger John-Erik Jansson, kommunstyrelsens ordförande.

Fredag 20 mars fattade kommunstyrelsens ordförande beslut om att aktivera krisledningsnämnden. I sin roll som kommunstyrelsens ordförande är John-Erik Jansson även krisledningsnämndens ordförande. I dagsläget har Krisledningsnämnden inte tagit över beslutsfattandet, men om situationen i Söderhamns kommun förvärras kan krisledningsnämnden snabbt ta över beslutsfattandet.

Det som händer närmast är att krisledningsnämndens utskott ska arbeta fram rutiner och arbetsordning.

- Vi har god beredskap, genom att aktivera krisledningsnämnden redan nu ligger vi steget före. Nu har vi möjlighet att snabbt sätta in åtgärder om det behövs. Det kan t.ex. handla om att flytta resurser som personal från en verksamhet till en annan, eller att besluta om stöd till enskilda, säger John-Erik Jansson.

Uttalande från kommunstyreslens ordförande

Fakta

Krisledningsnämnden består av samtliga representanter och ersättare i Kommunstyrelsen.

Krisledningsnämndens utskott består av:

  • John-Erik Jansson, ordförande krisledningsnämnden
    (ordinarie roll: kommunstyrelsens ordförande)
  • Hans Sundgren, vice ordförande krisledningsnämnden
    (ordinarie roll: kommunstyrelsens vice ordförande)
  • Maria Lind, 2:e vice ordförande krisledningsnämnden
    (ordinarie roll: 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen)

Kort om krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden är en nämnd som har befogenhet att ta över andra nämnders verksamhetsområden (enligt lag 2006:544 2 kap. 4 §länk till annan webbplats, och kommunstyrelsens reglemente).

Nämnden har alltså en mycket omfattande befogenhet och avsikten är att den ska kunna fatta dels snabba beslut och dels koordinerade beslut inom vitt skilda områden vid extraordinära händelser i fredstid. Kommunstyrelsens ordförande kan ensam besluta om krisledningsnämnden ska träda i funktion.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 augusti 2020

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn