Provtagning för covid-19 - Endast äldre och sköra personer

I och med det nya coronavirusets spridning har Region Gävleborg beslutat om en ny strategi för provtagning. Prover tas på de patienter som är i behov av sjukhusvård och uppvisar symtom av covid-19. De som inte ingår i riskgruppen, men uppvisar luftvägssymtom, ska isolera sig i hemmet.

Den nya strategin införs bland annat för att minska spridningsrisken och för att värna äldre och sköra personer som kan få särskilt svåra sjukdomsförlopp. Provtagning av personer med lindriga symtom efter utlandsvistelse utförs inte längre.

- Närstående till smittade som isolerat sig i hemmet behöver ha särskilt höga hygienkrav och vid första tecken på symtom ska även de isolera sig i hemmet. Dessa personer behöver inte provtas, säger Region Gävleborgs smittskyddsläkare Signar Mäkitalo.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 mars 2020

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn