Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen ansvarar för omsorg om äldre människor och människor med psykiska eller fysiska funktionsvariationer.
Vi ansvarar också för viss kommunal hälso- och sjukvård.

Förvaltningen har fyra verksamhetsområden:

  • Myndighetsutövning och kvalitetssäkring
  • Hemtjänst, hälso- och sjukvård, nattpatrull och rehabverksamhet
  • Vård och omsorgsboende, korttidsvård och dagverksamhet
  • Funktionshinderomsorg och administrativ enhet

Våra utgångspunkter är att du ska kunna bo kvar hemma så långt det är möjligt. Vi har ett rehabiliterande förhållningssätt som bidrar till att du kan behålla din integritet och dina förmågor.

Bedömning av bistånd och insatser ska präglas av likvärdighet och rättsäkerhet. 

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 augusti 2020
Kommun och politik

Kontakt Omvårdnadsförvaltningen

Besöksadress: V Storg 16-18
Omvårdnadsförvaltningen
E-post: omvardnadsnamnden@soderhamn.se

Förvaltningschef
Jon Schöning
0270-750 39, 072-549 96 89
E-post: jon.schoning@soderhamn.se

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn