Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med barnomsorg och skola för barn och ungdomar i åldern 0-15 år. Verksamheten omfattar förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola och kulturskola.

Verksamheterna är uppdelad i fyra områden:

Verksamhetsområdet Förskola omfattar även pedagogisk omsorg och öppen förskola. Verksamheterna omfattar cirka 1 100 barn i åldern 0-5 år samt ca 200 medarbetare.

Verksamhetsområdet Skola omfattar även förskoleklass, kulturskolan, fritidshem och grundsärskola i kommunen.
Verksamheten omfattar cirka 2 700 barn och elever i åldern 6-16 år samt drygt 450 medarbetare. Varje skola har en rektor som ansvarar för enheten.

Verksamhetsområdet består av studie- och yrkesvägledning för grundskolan, medicinsk elevhälsa, kommunens ungdomssamordnare och den it-pedagogiska verksamheten.

  • Skolhälsovården  med skolsköterskor och skolläkare samt kuratorer är till för alla elever från förskoleklass, grundskola och grundsärskolan. Skolhälsovården ansvarar för den medicinska delen i den samlade elevhälsan och arbetar med att främja en positiv hälsoutveckling i skolan.
  • Grundskolans studie- och yrkesvägledning ger eleven personlig vägledning. Vägledningen ska stödja eleven i att undersöka och identifiera sina intressen och på så sätt komma fram till genomtänkta val.
  • Kommunens ungdomssamordnare arbetar med det kommunala aktivitetsansvaret, vilket innebär att ungdomar i åldern 16-19 år, som inte fullgjort gymnasiet och är utan sysselsättning, kontaktas för att erbjudas studier, praktik/arbete, eller annan individuell planering.
  • Den it-pedagogiska verksamheten stödjer skolor och förskolor i it-pedagogiska frågor.

Administration är en stödfunktion till de övriga områdena.
Verksamheten omfattar cirka 25 medarbetare  (skoladministratörer, intern service, kvalitetscontroller, utredningssekreterare och verksamhetstekniker).

Förvaltningskontoret är en stöd- och stabsfunktion mot förvaltningens ledning, den politiska organisationen, förskole- och skolområdena och allmänheten. (kvalitetscontroller, utredningssekreterare, intern service, skoladministratör, skolpsykolog, teknikutvecklare, utvecklingsledare samt verksamhetschefer för förskola, grundskola, administration och skolhälsovård.)

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 september 2020
Kommun och politik

Kontakt Barn- och utbildningsförvaltningen

Besöksadress: V Storg 16-18
E-post: Barn- och utbildningsförvaltningen

Förvaltningschef
Åsa Unger
Telefon 0270-754 08

Eva-Britt Hartikainen – verksamhetschef (grundskola)

Agneta Olofsson – verksamhetschef (förskola)

Pernilla Lund – verksamhetschef (administration)

Helena Palm Höijer - verksamhetschef (utveckling)

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn