Åtgärder för att begränsa smittspridning

För att begränsa smittspridningen av covid-19 genomförs flera begränsande åtgärder inom våra kommunala verksamheter. Åtgärderna gäller till och med 24 januari men kan komma att förlängas.

Stäng meddelande

VA-plan (samrådsförslag)

Bild

Bildtext (Ändras i inställningar och glöm inte alt-text)

Söderhamns kommun har ett ansvar för att planera för en god försörjning av vatten och avlopp i kommunen, både på kort och på lång sikt. För att uppmärksamma de framtida utmaningarna och prioritera de åtgärder som är nödvändiga inom Söderhamns kommun vad gäller vatten och avloppsfrågor har en strategisk vatten- och avloppsplan (VA-plan) tagits fram. 

VA-planen är ett av planeringsunderlagen för Söderhamns kommuns nya översiktsplan och är även ett av verktygen för att nå översiktsplanens mål för hållbar utveckling. Planen består av en VA-policy och en VA-handlingsplan. Till VA-planen finns även en VA-översikt som bilaga.
Vi vill ha ditt yttrande senast den 1 mars 2021. Skicka gärna ert yttrande digitalt till kommunstyrelsen@soderhamn.se eller om du skickar som brev till,

Kommunstyrelsen Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn
Ange KS Dnr 2015.0099

Här hittar du VA-plan

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 december 2020
Bo, bygga, miljö och trafik

Söderhamn Nära

Kundservice
Telefon: 0270-766 10
E-post: info@soderhamnnara.se

www.soderhamnnara.selänk till annan webbplats

Besöksadress:
Stabbläggaregatan 11
826 37 Söderhamn

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn