Snöröjning

Snöröjning görs för framkomlighet med prioritering av huvudgator, bussgator och skyltade gång- och cykelvägar. Vår ambition är att ha god framkomlighet i morgontrafik från klockan 07.00, men ibland startar snöfallet och morgontrafiken samtidigt.

Kommunen sköter vinterväghållning på gator inom planlagt område, skyltade gång- och cykelvägar och några enskilda vägar.

Vid ett normalt snöfall tar det cirka tio timmar att snöröja alla gator i Söderhamn. Vid större snöfall tar det längre tid.

Trafikverket har ansvaret för större allmänna vägar.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Du ansvarar för snöröjning på gångbanan utanför din fastighet.

Trafikverkets ansvar

Trafikverket har ansvaret för större allmänna vägar.
www.trafikverket.se.länk till annan webbplats

Så här jobbar kommunen med snöröjning

Kommunen ombesörjer snöröjningen och bedömer behovet av snöröjning och har arbetsledarjour kvällar och helger.

Vinterväghållning består förutom av snöröjning snöröjning även av snöstädning, halkbekämpning, bortforsling av snö, sandupptagning samt återställning av skador.

Snöröjning

Snöröjning görs för framkomlighet med prioritering av huvudgator, bussgator, GC-vägar och större gångbanor. Vår ambition är att ha god framkomlighet i morgontrafik från klockan 07.00, men ibland startar snöfallet och morgontrafiken samtidigt.

Snöstädning

Snöstädning utförs när framkomligheten är ordnad. Då övergår vi till att städa bort snö som försämrar trafiksäkerheten, siktröjning i korsningar etc. Isrivning av gator kan behövas vid vissa väderförhållanden för att öka både säkerhet och komfort.

Halkbekämpning

Halkbekämpning utförs omedelbart vid akut frosthalka, i samband med underkylt regn eller nattfrost. Bekämpning av övrig snöhalka startas efter det att snöfallet upphört och i så nära anslutning till snöröjningen som möjligt.

Som privatperson kan du hämta gratis sand, vid bommen på vänster sida innan Forsbackabron från centrum sett. Ta med egen hink och spade.

Prioritering

Prio 1 innebär att vi plogar stora huvudvägar, bussgator och kommunala fastigheter, samt uppmärkta gång- och cykelvägar.

Vägarna prioriteras enligt särskilda områden. Innehållet kan i detalj beskrivas vid kontakt med Tekniska Serviceenheten men kortfattat ser prioriteringen ut så här:

Prio 1: Större gång- och cykelvägar tillika skolvägar, viktiga gångstråk, gator med linjetrafik, huvudgator (infartsleder, genomfartsgator) samt övriga centrumgator.

PRIO 2: Mindre gång- och cykelvägar, lokalgator, villagator.

Utanför centrala Söderhamn

Vi snöröjer inte enligt prio 1 i samhällena utanför centrala Söderhamn, där snöröjer vi även på villavägar (få gång- och cykelvägar på dessa platser).

Vi testar också med att minimera saltningen, som görs endast i extrema fall.

Skottning av tak på kommunala byggnader

Vid behov skottas taken och istappar avlägsnas.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2020
Bo, bygga, miljö och trafik

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn