Vi ställer om

Vi ställer om

Coronapandemin har skapat nya utmaningar för Gävleborgs näringsliv och många företag tvingas till omställning och ökad beredskap för att behålla sin konkurrenskraft. Projektet "Vi ställer om", syftar till att hjälpa företag med stöd och rådgivning och fyller därmed en viktig funktion i omställnings – och utvecklingsarbetet.

Coronapandemin har skapat nya utmaningar för Gävleborgs näringsliv och många företag tvingas till omställning och ökad beredskap för att behålla sin konkurrenskraft. Projektet "Vi ställer om", syftar till att hjälpa företag med stöd och rådgivning och fyller därmed en viktig funktion i omställnings – och utvecklingsarbetet.

Fyra moduler - vi verkar i modul 3

Projektet "Vi ställer om" har fyra moduler där Söderhamns kommun tillsammans med Gävle kommun och Hudiksvalls Hydrualikkluster verkar i modul 3.

Modul 3

Stärkt innovationsrådgivning -fler idéer som kan leda till hållbara innovationer för omställning har tagits vidare.

Modulen riktar sig till idébärare utanför och i befintliga företag som behöver stöttning för att ta sin idé ut på marknaden. Skapar förutsättningar för ett inkluderande arbetssätt utifrån underrepresenterade grupper och tillgängliggör det regionala innovationsstödssystemet för fler individer och aktörer.

Faxepark har anställt en innovationscoach inom projektet som arbetar med innovationsrådgivning kopplat till det som kan bli nya företag men också idéer som kan knoppas av från befintliga företag.

Projektet i stort kommer särskilt att erbjuda processtöd för hållbarhet i syfte att nyttja hållbarhetsdimensionerna för att stärka bolagens framtida konkurrenskraft. Den långsiktiga effekten förväntas vara att företagen i större utsträckning integrerar hållbarhetsarbete i verksamheterna och affärsmodellerna och bidrar därmed till att uppfylla målen i Agenda 2030. Projektet har särskilt fokus på att jobba med jämställdhet och inkludering för att säkerställa att underrepresenterade grupper får samma stöd till rådgivning och utveckling.

Samverkansparter är Region Gävleborg, RISE, Sandbacka Science Park, Högskolan i Gävle, Faxepark, Gävle Innovation Hub och Hudiksvalls Hydraulikkluster.

Projektägare är Region Gävleborglänk till annan webbplats

Logotyp finansiärer projekt Vi ställer om
Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 maj 2021
Bo, bygga, miljö och trafik

Kontakta oss på Faxepark

Stationshuset
Södra Hamngatan 50

Ola Andersson
Näringslivschef
Tel: 073-043 64 76
E-post: ola.andersson@soderhamn.se

Jan Brandberg
Näringslivsutvecklare
Tel: 0270-756 67
E-post: jan.brandberg@soderhamn.se

Bitti Alvin Lehmann
Projektledare SARURE
Tel: 0270-759 74
E-post: bitti.alvinlehmann@soderhamn.se

Ingrid Nyström
Näringslivsutvecklare
Tel: 0270-752 14
E-post:
ingrid.nystrom@soderhamn.se

Faxepark logo

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn