Stärka Söderhamn - statsbidrag för socioekonomiska utmaningar

Söderhamns kommun har genom Tillväxtverket blivit beviljade 12 miljoner kronor i statsmedel för att arbeta med socioekonomiska utmaningar. Detta innebär fokus på segregation, trygghet, barn och unga och fler arbetstillfällen med mera.

Tillväxtverket logo

Stödet är fördelade på tre år 2018, 2019 och 2020 ca 4 miljoner för varje år. Kommunen går själva in med 10 procent av kostnaderna.

Statsstödet är fördelat på flera av kommunens förvaltningar och aktiviteter, för 2018 följande:

 • Barn och utbildningsnämnden: satsningar på förskolan
 • Kommunstyrelsen: sommarlovsarbete för avgångselever, ledarskapsutbildningar för alla förvaltningar
 • Samhällsplaneringsenheten: arbetet med trygghetsvärdar, ordningsvakter och integration
 • KUS, Kultur och Fritid: fritidsgårdar
 • Bygg och Miljö: utbildningar för unga om privatekonomi (konsumentvägledare)
 • Näringslivsenheten: utbildningar för snabbare väg till jobb, föreläsningar för allmänheten, satsning på ökat nyföretagande
 • Omvårdnadsförvaltningen: studieresa rehabiliteringsenheten

För 2019 fördelas pengarna även denna gång på olika förvaltningar och aktiviteter:

 • Barn och utbildningsnämnden: satsningar på förskolan
 • Kommunstyrelsen: sommarlovsarbete för avgångselever
 • Samhällsplaneringsenheten: arbetet med trygghetsvärdar, ordningsvakter och integration
 • Bygg och Miljö: utbildningar för unga om privatekonomi (konsumentvägledare)
 • Näringslivsenheten: utbildningar för snabbare väg till jobb, föreläsningar för allmänheten, satsning på ökat nyföretagande
 • Arbetsmarknad och socialförvaltningen - ökade resurser i form av personal till Förebyggande enheten
 • KUS, Kultur och Fritid: arbete mot nätmobbing

För 2020 fördelas pengarna även denna gång på olika förvaltningar och aktiviteter:

 • Barn och utbildningsnämnden: trivselsatsningar på högstadiet
 • Kommunstyrelsen: sommarlovsarbete för avgångselever
 • Samhällsplaneringsenheten: arbetet med trygghetsvärdar, ordningsvakter och integration
 • Bygg och Miljö: utbildningar för unga om privatekonomi (konsumentvägledare)
 • Näringslivsenheten: rådgivningsmöjligheter för företag
 • Arbetsmarknad och socialförvaltningen : ökade resurser i form av personal till Förebyggande enheten
 • KUS, Kultur och Fritid: fritidsverksamhet, utveckling kring Granskärsspåret, tvillingböcker, satsning på projekt extratjänster, utveckling av föreningsverksamheter
Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 mars 2021
Bo, bygga, miljö och trafik

Samhällsutveckling och planering

Översiktlig planering och utveckling av Söderhamsporten
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
070–242 19 33

Detaljplan
Verksamhetschef
Jonas Ryberg
0270-766 11

Planingenjör
Marcus Sandbäck
0270-752 18

Infrastrukturplanering och kust- och havsplanering
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
070-242 19 33

Utveckling av centrum och Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
Tel 070–242 19 33

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270–750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn