NOAH - Renare vatten i Östersjön

Baltic sea logo
NOAH logo

Projektet är en del av Östersjöprogrammet (Interreg Baltic Sea Region) och fokuserar på smarta lösningar för dagvatten och avloppsvatten i syfte att göra vattnet renare. Målet är ett renare vatten i Östersjön.

I projektets aktiviteter ingår genomförande av:

  1. Holistisk stadsplanering
  2. Realtidskontroll av dräneringssystem
  3. Ökad kontroll för att öka medvetenheten om föroreningsrisker som orsakas av högaflöden
  4. Mätningar av vattenkvalitet från dagvattenutlopp.

Projektet startade 1 januari 2019 och avslutas 30 september 2021. Projektets totala budget är på 3 miljoner EURO.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 februari 2019
Bo, bygga, miljö och trafik

Samhällsutveckling och planering

Översiktlig planering och utveckling av Söderhamsporten
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
070–242 19 33

Detaljplan
Verksamhetschef
Jonas Ryberg
0270-766 11

Planingenjör
Marcus Sandbäck
0270-752 18

Infrastrukturplanering och kust- och havsplanering
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
070-242 19 33

Utveckling av centrum och Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
Tel 070–242 19 33

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270–750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn