Genomförande planprogram Söderhamnsporten - Etapp 1 ny rondell

Ny rondell byggs för att skapa tillgänglighet till det nya affärsområdet.

Område: Centrala Söderhamn
Adress: Söderhamnsporten
Typ av projekt: Infrastruktur
Övrigt: Ny rondell byggs för tillgänglighet till nya affärsområdet där bl.a. ny butik för matvarukedja ska byggas.

Vad?

Ny rondell byggs vid McDonalds för att skapa tillgänglighet till det nya affärsområdet där bl.a. ny matvarubutik ska byggas. Vi hoppas för förståelse för att det tidvis kan bli störningar/begränsad framkomlighet utmed Söderhamnsporten under byggperioden.

När?

Arbetet som beräknas starta i slutet av sommaren och pågå under hösten 2021.

Klart 12 december 2021.

Mer fakta om projektet

Projektet är en del av det större projektet Söderhamnsporten.

Var i processen befinner sig projektet?

Här är vi nu i processen

Idé

Planering

Byggnation

Klart 

x


Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 april 2022
Bo, bygga, miljö och trafik

Samhällsutveckling och planering

Översiktlig planering
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
0270–743 70

Samhällsplanerare
Matilda Hällgren
0270–754 25

Samhällsplanerare
Sara Eby Palm
0270–751 99

Detaljplan
Verksamhetschef
Jonas Ryberg
0270-766 11

Planarkitekt
Lars Eriksson
0270-753 90

Planhandläggare
Niklas Lenke
0270-751 09

Planhandläggare
Elin Elfström
0270-752 18

Infrastrukturplanering och kust- och havsplanering
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
0270–743 70

Utveckling av centrum och Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
Tel 0270–743 70

Utveckling Norra staden
Samhällsplanerare
Sara Eby Palm
Tel 0270-751 99

Utveckling Inre hamnen
Samhällsplanerare
Matilda Hällgren
0270–754 25

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270–750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn