Pågående och planerade byggprojekt

Genom hållbar samhällsutveckling kan vi utveckla, bygga och ta hand om Söderhamn både nu och för framtiden. Här hittar du information om ett urval av aktuella samhällsutvecklingsprojekt.

Bild Brobergs förskola

Brobergs förskola

Ort/kommundel: Centrala Söderhamn Övrigt: Nybyggnation av förskola för ca 100 barn fördelade på sex stycken avdelningar.

Bild Centrumplan etapp 1 och 2

Centrumplan etapp 1 och 2

Ort/kommundel: Centrala Söderhamn Övrigt: Ansiktslyft av Söderhamns centrum, från Smäckbron till Hamnbron.

Bild Härnebo 2:90

Härnebo 2:90

Ort/kommundel: Holmsveden Övrigt: Ändrad markanvändning i detaljplan, från allmänt ändamål till bostäder.

Bild Kvarteret Järpen, trygghetsboende

Kvarteret Järpen, trygghetsboende

Ort/kommundel: Centrala Söderhamn Övrigt: Möjliggöra trygghetsbostäder och vanliga bostäder

Bild Kvarteret Storbommarna

Kvarteret Storbommarna

Ort/kommundel: Centrala Söderhamn Övrigt: Utveckling av centrala Söderhamn med ny bostadsbebyggelse i centralt läge.

Bild LSS boende i Östanbo

LSS boende i Östanbo

Ort/kommundel: Sandarne Övrigt: LSS-boende för 5-6 boende samt personal.

Bild Morvikstjärn

Morvikstjärn

Ort/kommundel: Skärgården Övrigt: Medge större och fler byggrätter.

Bild Norrtullskolans kök

Norrtullskolans kök

Ort/kommundel: Centrala Söderhamn Övrigt: Förstudie inför kommande ombyggnation av Norrtullskolans kök.

Bild Sandviksudden

Sandviksudden

Ort/kommundel: Utviksvägen Övrigt: Ny bostadsbebyggelse med havsnära småhustomter.

Bild Staffangymnasiet renoveras

Staffangymnasiet renoveras

Ort/kommundel: Centrala Söderhamn Övrigt: Flera och stora åtgärder både inomhus och utomhus.

Bild Stenö camping utvecklas

Stenö camping utvecklas

Ort/kommundel: Sandarne Övrigt: Ny el, förbättrad wifi, fler och säkrare elplatser, nya återvinningsstationer och tillgänglighetsanpassning på stranden.

Bild Söderhamnporten, Etapp 1: Ny rondell

Söderhamnporten, Etapp 1: Ny rondell

Ort/kommundel: Centrala Söderhamn Övrigt: Ny rondell byggs för tillgänglighet till nya affärsområdet där bl.a. ny butik för matvarukedja ska byggas.

Bild Söderhamns teater byggs om

Söderhamns teater byggs om

Ort/kommundel: Centrala Söderhamn Övrigt: Modernisering av Teatern.

Bild Vindkraft Gretas klackar 2

Vindkraft Gretas klackar 2

Ort/kommundel: Östersjön Övrigt: Vindkraftsparken planeras ha 30-62 vindturbiner med en elproduktion på 2,2 TWh/år.

Bild Vindkraft Storgrundet

Vindkraft Storgrundet

Ort/kommundel: Östersjön Övrigt: Vindkraftparken planeras ha 51 vindturbiner med en elproduction på ca 3-3,5 TW/år.

Bild Vindkraft - Tönnånger

Vindkraft - Tönnånger

Ort/kommundel: Holmsveden Övrigt: Vindkraftsparken planerar ca 11 vindkraftsverk.

Bild Våbo vård- och omsorgsboende

Våbo vård- och omsorgsboende

Ort/kommundel: Centrala Söderhamn Övrigt: Vi bygger ett modernt vård- och omsorgsboende.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 september 2021
Bo, bygga, miljö och trafik

Samhällsutveckling och planering

Översiktlig planering
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
070–242 19 33

Detaljplan
Verksamhetschef
Jonas Ryberg
0270-766 11

Planarkitekt
Lars Eriksson
0270-753 90

Utveckling Söderhamnsporten
Samhällsplanerare
Erik Nordgren
0270-726 97

Infrastrukturplanering och kust- och havsplanering
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
070-242 19 33

Utveckling av centrum och Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
Tel 070–242 19 33

Utveckling Norra staden
Samhällsplanerare
Sara Eby Palm
Tel 0270-751 99

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270–750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn