Åtgärder för att begränsa smittspridning

För att begränsa smittspridningen av covid-19 genomförs flera begränsande åtgärder inom våra kommunala verksamheter. Åtgärderna gäller till och med 24 januari men kan komma att förlängas.

Stäng meddelande

Utveckling av idrottsturism i Söderhamn

Vi vill stärka idrottsföreningarna i kommunen samt skapa bra idrottsevenemang - på detta sätt kan vi öka antalet besökare till Söderhamn och Hälsingland. För att utveckla detta driver vi nu ett projekt som blivit beviljade medel från Utveckling Hälsingebygdens insatsområde 1: Sysselsättning.

Syftet med projektet är att:

  • Genom ett arbete med idrottsturism öka andelen besökare till kommunen och Hälsingland.
  • Stärka idrottsföreningar genom kompetenshöjande insatser för att skapa bra evenemang som genererar fler besökare till Hälsingland.
  • I ett produktivt samarbete mellan kommunen, näringslivet och ideell sektor skapa bra idrottsarrangemang som genererar ett värde för hela lokalsamhället.

Mål med projektet:

  • Arrangera workshops/utbildningar minst två gånger per år riktat till främst föreningslivet som arrangerar idrottsevenemang.
  • Nedskriven och verifierad modell för utveckling av idrottsturism i partnerskap med relevanta aktörer som kan spridas till andra kommuner.
  • Bidra till att arrangera minst 20 idrottsevenemang under tre år tillsammans med föreningsliv, kommunen och näringslivet.
  • Bearbeta minst 30 nationella idrottsföreningar under tre år utanför Hälsingland i syfte att få dem att förlägga nationella och eller lokala/regionala idrottsevenemang i Söderhamn/Hälsingland.
EU logga + Leader hälsingebygden logga
Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 mars 2019
Bo, bygga, miljö och trafik

Kontakt

Samhällsutveckling och planering

Översiktlig planering och utveckling av Söderhamsporten
Samhällsplanerare
Ludvig Königsson
070–331 44 61

Detaljplan

Verksamhetschef
Jonas Ryberg
0270-766 11

Planingenjör
Marcus Sandbäck
0270-752 18

Infrastrukturplanering och kust- och havsplanering
Samhällsplanerare
Ingemar Olofsson
0270–752 31

Utveckling av centrum och Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
Tel 070–242 1933

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270–750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn