Åtgärder för att begränsa smittspridning

För att begränsa smittspridningen av covid-19 genomförs flera begränsande åtgärder inom våra kommunala verksamheter. Åtgärderna gäller till och med 24 januari men kan komma att förlängas.

Stäng meddelande

Ombyggnation av Stentägtskolan

Stentägtskolan kommer att byggas om för att kunna bemöta behovet att ta emot fler elever. Under byggtiden kommer eleverna att flyttas från den befintliga skolan och en tillfällig skola byggs därför mellan Östra skolan och CFL.

Ritning av Stentägtskolan

Ritning av Stentägtskolan

Den tillfälliga skolan, som byggs i moduler, är planerad att vara klar för att börja användas i augusti. Därefter kan Stentägtskolan utrymmas och ombyggnationen kan börja.

Nuläge

Vägen mellan Östra skolan och CFL (delar av Södra Järnvägsgatan) stängs av från och med 24 april och trafiken kommer därför ledas om. Avstängningen är tillsvidare under de 2 år som den tillfälliga skolan står på platsen.

Karta över avstängning av väg till följd av ombyggnation.

Karta över avstängning av väg till följd av ombyggnation.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 april 2019
Bo, bygga, miljö och trafik

Kontakt

Samhällsutveckling och planering

Översiktlig planering och utveckling av Söderhamsporten
Samhällsplanerare
Ludvig Königsson
070–331 44 61

Detaljplan

Verksamhetschef
Jonas Ryberg
0270-766 11

Planingenjör
Marcus Sandbäck
0270-752 18

Infrastrukturplanering och kust- och havsplanering
Samhällsplanerare
Ingemar Olofsson
0270–752 31

Utveckling av centrum och Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
Tel 070–242 1933

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270–750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn