Företagande på lika villkor – entreprenörskap en möjlighet för nyanlända

Företagande på lika villkor - logos

Målgruppen för projektet är utrikesfödda entreprenörer med goda verksamhetsidéer och permanenta uppehållstillstånd. Syftet med projektet är, förutom att generera nya företag, stärka entreprenörskapet genom att arbeta med deltagarnas idéer och kunskap.

Idag bedriver Näringslivskontoren uppskattade aktiviteter för människor som planerar eller har startat företag, något som ger goda resultat. Dock ser vi tydligt att utrikesfödda är underrepresenterade när det gäller deltagande i aktiviteter som exempelvis nyföretagarrådgivning, starta eget kurser, mentor/adept program, rådgivning kring stödmöjligheter mm.

Syftet med projektet är, förutom att generera nya företag, stärka entreprenörskapet genom att arbeta med deltagarnas idéer och kunskap. Deltagarnas idéer kan leda fram till företag direkt eller i framtiden med stöd från projektet. Ett utökat syfte är att deltagarna får utnyttja kunskaper i entreprenörskap och företagande i Sverige i sin karriär och lättare kan bidra till näringslivet och samhället i stort.

Målgruppen för projektet är utrikesfödda entreprenörer med goda verksamhetsidéer och permanenta uppehållstillstånd. Med en entreprenör avses här en företagsam person med entreprenöriella intressen, idéer eller förmågor och som har någon erfarenhet av företagande. Med utrikesfödd menas i målgruppen nyanlända flyktingar som beviljats uppehållstillstånd pga flykting eller skyddsskäl. Vi önskar även att projektets insatser ska vara tillgängliga för utrikesfödda presumtiva entreprenörer som inte är inskrivna i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag.

Målet är att informera 800 deltagare om projektet och bjuda in till informationsträffar och inspirationsföreläsningar. 300 deltagare har deltagit på rådgivningsaktivitet. 100 deltagare har fått handledning / backup. Vi vill se 40 nystartade företag i alla tre kommunerna.

Ett långsiktigt effektmål är att det i våra verksamheter integreras processer som proaktivt fångar upp potentiella utrikesfödda entreprenörer och att vi har tillgång till de resurser som behövs för att stödja dessa på bästa möjliga sätt.

Projektägare är Söderhamns kommun i samverkan med Hudiksvalls och Nordanstigs kommun.

Faxepark i Söderhamn och HNA i Hudiksvall driver och genomför projektet med en gemensam styrgrupp men har var för sig utsedda projektledare.

Projektet ”Företagande på lika villkor” finansieras i huvudsak av Tillväxtverket men har även medfinansiärer som: Arbetsförmedlingen, CFL, CUL, Coompanion, Almi Företagspartner, Chamber Trade, Caflin AB. Medfinansiärerna samarbetar även med oss i olika aktiviteter för att ge information och stöd till målgruppen.

Projektet löper från 1 oktober 2017 till 16 december 2019 med en budget på totalt 9,2 miljoner kr.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 februari 2019
Bo, bygga, miljö och trafik

Kontakt

Samhällsutveckling och planering

Översiktlig planering och utveckling av Söderhamsporten
Samhällsplanerare
Ludvig Königsson
070–331 44 61

Detaljplan

Verksamhetschef
Jonas Ryberg
0270-766 11

Planingenjör
Marcus Sandbäck
0270-752 18

Infrastrukturplanering och kust- och havsplanering
Samhällsplanerare
Ingemar Olofsson
0270–752 31

Utveckling av centrum och Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
Tel 070–242 1933

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270–750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn