Samhällsutveckling och planering

Vybild över Söderhamn med Oscarsborg i förgrunden.

Söderhamns kommun skapar bästa möjliga förutsättningar för tillväxt och etablering. Det handlar bland annat om att bygga bostäder och jobba övergripande med samhällets utveckling. Här finns information om översiktlig planering, detaljplaner, byggprojekt.

 • Översiktlig planering
  Översiktsplan är kommunens högsta styrdokument på plansidan.
 • Detaljplaner
  Detaljplaner reglerar bebyggelsens omfattning och markanvändning inom ett visst område.
 • Planprogram
  Översiktsplanen kompletteras av en rad planprogram för geografiska områden och olika teman.
  (Centrumutveckling, vindkraft, landsbygd, nya ostkusbanan, Norra staden, Söderhamnsporten)
 • Projekt inom samhällsutveckling
 • Bredband och IT
Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2021
Bo, bygga, miljö och trafik

Samhällsutveckling och planering

Översiktlig planering och utveckling av Söderhamsporten
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
070–242 19 33

Detaljplan
Verksamhetschef
Jonas Ryberg
0270-766 11

Planingenjör
Marcus Sandbäck
0270-752 18

Infrastrukturplanering och kust- och havsplanering
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
070-242 19 33

Utveckling av centrum och Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
Tel 070–242 19 33

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270–750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn