Hållbar utveckling, globala målen

Globala målen för hållbar utveckling

Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Agenda 2030 är FN:s globala utvecklingsmål som syftar till att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomisk hållbar värld år 2030. Varje kommun är en viktig aktör i genomförandet av Agenda 2030.

Hållbar utveckling i Söderhamn

De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 sätter ramarna för Söderhamns nya översiktsplan. Översiktsplanen tar sikte på en långsiktig samhälls­utveckling ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv fram till 2040.

Översiktsplanen ska främja en samhällsutveckling med jämlika och goda levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö, idag och för kommande generationer. 2040 är Söderhamns kommun en plats där människor kan hitta hem – där man vill leva, bo och verka!
Mer information om översiktsplanen

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 januari 2021
Bo, bygga, miljö och trafik

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn