Det här gör kommunen för ett hållbart samhälle

Söderhamns kommun jobbar på många olika sätt för att bli en hållbar och klimatsmart kommun. Förutom de beslut vi tar lokalt här i Söderhamn måste en kommun förhålla sig till globala överenskommelser mellan världens alla länder, nationella lagar och regionala samarbeten.

Världen

Globala målen - Agenda 2030 har antagits av världens alla länder för en hållbar utveckling: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.
www.globalamalen.selänk till annan webbplats

Sverige

    Gävleborg

    Region Gävleborg har tagit fram förslag på Regional utvecklingsstrategi (RUS) för 2020 – 2030. Den visar hur Gävleborg ska utvecklas framåt. Grunden är Agenda 2030 som bryts ned till lokal nivå.
    Regional utvecklingsstrategilänk till annan webbplats

    Överenskommelse om åtgärder inom miljömål, klimat och energi samt klimatanpassning.
    Länsstyrelsen har i samverkan med länets kommuner tagit fram åtgärdsprogram gällande miljömål samt klimat- och energiarbete och en handlingsplan för klimatanpassning.
    Överenskommelse mellan Länsstyrelsen Gävleborg och Söderhamns kommunlänk till annan webbplats

    Söderhamn

    • Söderhamn är en ekokommun
     Som ekokommun följer vi Sveriges ekokommuners hållbarhetsprinciperlänk till annan webbplats
    • Översiktsplan
     Kommunens nya översiktsplan blir ett riktigt bra verktyg för en god miljö och hållbar utveckling. Den nya översiktsplanen för Söderhamn blickar mot år 2040. Med ett så långt tidsperspektiv är det möjligt att skapa beredskap för förändringar i vår omvärld. Det ger tid till att påbörja systemförändringar som kräver nya sätt att tänka och agera, exempelvis hur vi transporterar oss, brukar vår mark eller hur vi producerar och konsumerar energi. 
    • Avfallsplan blir kretsloppsplan
     Under 2020 har Söderhamns kommun i samarbete med länets övriga kommuner tagit fram ett förslag till ny kretsloppsplan 2021–2025. Kretsloppsplanen ersätter tidigare års kommunala avfallsplan och genom namnbytet vill man sätta fokus på att avfallsfrågan är så mycket större än att enbart hantera invånarnas avfall.
    • VA-plan (samrådsförslag)
     För att planera för en god försörjning av vatten och avlopp har Söderhamns kommun tagit fram ett samrådsförslag på en strategisk vatten- och avloppsplan. I Söderhamn sköter och administrerar Söderhamn Nära AB den allmänna VA-anläggningen.

    Några exempel från kommunens verksamheter

    Skriv ut
    Senast uppdaterad: 19 april 2021
    Bo, bygga, miljö och trafik

    Kundtjänst

    Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
    Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

    Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

    Kontakt Söderhamns kommun

    Kundtjänst och telefonväxel
    Telefon: 0270-750 00
    E-post: kundtjanst@soderhamn.se

    Postadress:
    Söderhamns kommun
    826 80 Söderhamn