Solfångare

Redan i mars kan solvärmen börja förse våra bostäder med varmvatten, från maj till september kan solen helt svara för varmvattenförsörjningen.

Ett vanligt villatak tar emot fem gånger mer energi än husets totala energiförbrukning under ett år. Med 5-10 kvadratmeter solfångare kan ett hushåll klara minst hälften av det årliga tappvarmvattenbehovet plus en liten del av uppvärmningsbehovet.

En solvärmeanläggning består av:

· solfångare som omvandlar solens strålar till värme.
· rörledningar som transporterar den infångade värmen.
· ackumulatortank där värmen lagras.
· värmeväxlare
· pump och reglercentral.

En rad faktorer påverkar kostnaden för en solfångaranläggning. Varje hus kräver en egen lösning med hänsyn till takets lutning, husets orientering i förhållande till söder, befintligt värmesystem och en rad andra faktorer. Hur lönsam solvärmen blir på sikt beror på hur räntor och priset på annan energi utvecklas i framtiden. En solvärmeanläggning är mycket enkel att sköta. När systemet väl har installerats styrs det av en reglercentral och fungerar helt automatiskt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 december 2018
Bo, bygga, miljö och trafik

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn