Katthållning

Katt som går i gräset

Katten är ett kärt husdjur för många men kan upplevas som ett problem för andra, exempelvis allergiker. Som kattägare måste man visa hänsyn och ta ansvar för sitt djur. Tyvärr tycker katter om att uträtta sina behov i barnens sandlådor, på lekplatser och altaner. Samtidigt kan katter göra nytta genom att hålla nere mängden gnagare.

För dig som känner dig störd av katter

Om katten urinmarkerar på altan eller andra olämpliga platser finns flera olika medel att köpa som sägs hålla katter borta. Sätt lock på sandlådan, så katten inte kan göra sina behov i lådan. Sätt nät för dörrar och fönster som ni vill ha öppna, så katten hindras från att komma in. Störs du av urinlukt från katter i trapphus ska du i första hand prata med kattägaren. Om det inte hjälper tala med fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen.

Om katter i miljöbalken

Vi får då och då telefonsamtal gällande lösspringande katter. I miljöbalken står det att husdjur ska skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. I en dom från Miljödomstolen har det slagits fast att det är acceptabelt att katter rör sig fritt utomhus såväl på ägarens som på andras fastigheter. De berörda får själva överväga vilket skydd som kan finnas för att freda tomten mot passerande katter. Ansvaret ligger på dig att freda dig genom att exempelvis schasa bort katten. Detsamma gäller om du har en dörr öppen och katten kommer in i din bostad. Det är viktigt att förtydliga att detta inte ger dig rätt att skada katten. Du får alltså inte lägga ut gift eller skada katten på något sätt. Det är djurplågeri och är straffbart med böter eller fängelse.

Att katter emellanåt passerar över och vistas på en tomt utgör enligt miljödomstolen, inte en störning av sådan betydenhet att den i miljöbalkens mening är en olägenhet för människors hälsa. Därför driver inte miljö- och byggnadsförvaltningen liknande ärenden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 juli 2019
Bo, bygga, miljö och trafik

Miljöinspektör katthållning

Miljöinspektör
Ann Katrin Forsström
0270-75 139
E-post: ann-katrin.forsstrom@soderhamn.se

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn