Djur och lantbruk

Kossa på grönbete

Djur är ofta en källa till stor glädje. Som djurägare har du ansvar för att sköta om djuren och se till så att de inte stör någon.

Inom detaljplanerat område måste du ha tillstånd av bygg-och miljönämnden för att hålla häst, nötkreatur, svin, get, får, samt fjäderfän eller pälsdjur som inte enbart är sällskapsdjur. Inom hela Söderhamns kommun behöver du ha tillstånd från kommunen för att få ha giftorm.

Anmälan görs på särskild blankett: Ansökan om tillstånd för djurhållning

Bestämmelserna finns i kommunens lokala föreskrifter för hälsa och miljö, som i sin tur meddelas med stöd av miljöbalken (1998:808).

Länsstyrelsen har ansvar för att kontrollera djurskydd och primärproduktion av foder. Kommunen ansvarar för miljö- och hälsoskyddstillsynen, bl a gödselspridning, hantering av avfall och bekämpningsmedel, vatten och avlopp samt störningar i form av ljud och lukt från djur. Livsmedelskontroller görs regelbunder på gårdsbutiker och gårdsmejerier.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juli 2021
Bo, bygga, miljö och trafik

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn