Strandskydd

Strandskyddet gäller generellt längs stränderna av alla sjöar och vattendrag liksom längs kusten och i skärgården. För att få uppföra nya byggnader eller anordningar inom det strandskyddade området krävs en dispens. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten, för djur- och växtliv.

Det generella strandskyddet är 100 meter från stranden vid normalvattenstånd på land och i vatten. I kommunen gäller det vid havet, Ljusnan inklusive Bergviken och Marmen, och vid övriga sjöar och vattendrag.

En del platser i kommunen är strandskyddet för land- och vattenområden utvidgat till 300 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd:

  • Klacksöarna
  • Prästgrundet
  • Stålnäset
  • Åsbacka
  • Stenö-Lilljungfrun-Enskär
  • Axmar naturreservat och Tupparna

För att få en strandskyddsdispens måste det finnas särskilda skäl, exempelvis att marken redan är ianspråktagen, eller att byggnaden/anläggningen för sin funktion måste ligga vid vattnet, och behovet inte kan säkerställas utanför strandskyddat område. Tänk på att det inte räknas som särskilt skäl att området sällan eller aldrig besöks, att stranden är otillgänglig eller i övrigt olämplig för bad och friluftsliv.

Ansök om strandskyddsdispens

Kontakta gärna bygg- och miljöförvaltningen för ytterligare information.

Handlingarna kan med fördel skickas in via E-post direkt till vårt diarium bmn.diarium@soderhamn.se. Skicka gärna varje dokument/bilagor i separat PDF-fil.

Notera att de flesta av våra beslut kan överklagas av berörda sakägare. Vi tar ut avgift för ärendeprövningen, även om beslutet i ett senare skede ändras i högre instans.

Anmäla vattenverksamhet

Vissa åtgärder kräver även anmälan för vattenverksamhet, exempelvis om man utför arbeten i vatten i samband med anläggande av brygga, muddringsarbeten mm.
En sådan anmälan görs till Länsstyrelsen i Gävleborg.länk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 mars 2021
Bo, bygga, miljö och trafik

Kontakt Bygg- och miljöförvaltningen

Kontakta handläggare vardagar kl. 8.00 - 9.30 via Kundtjänst 0270-75000.

Blanketter och handlingar skickas till:
Söderhamns kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
826 80 Söderhamn

Besöksadress: Kungsgatan 6
E-post: Bygg- och miljöförvaltningen

Förvaltningschef
Herman Claesson
Tel 0270-751 36

Verksamhetschef
Jonas Ryberg
Tel 0270-766 11

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn