Marklov

Marklov krävs om du ska schakta, fylla eller väsentligt ändra markens höjdförhållande inom ett område med detaljplan. Kontakta bygg- och miljöförvaltningen om du är osäker på om åtgärden är lovpliktig eller inte.

Ansöka om marklov

En ansökan om marklov ska innehålla:

I övrigt följer handläggningen av marklov samma ärendegång som vid bygglov.
Handlingarna kan med fördel skickas in via E-post direkt till vårt diarium bmn.diarium@soderhamn.se. Skicka gärna varje dokument/bilagor i separat PDF-fil.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 mars 2021
Bo, bygga, miljö och trafik

Kontakt Bygg- och miljöförvaltningen

Kontakta handläggare vardagar kl. 8.00 - 9.30 via Kundtjänst 0270-75000.

Blanketter och handlingar skickas till:
Söderhamns kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
826 80 Söderhamn

Besöksadress: Kungsgatan 6
E-post: Bygg- och miljöförvaltningen

Förvaltningschef
Herman Claesson
Tel 0270-751 36

Verksamhetschef
Jonas Ryberg
Tel 0270-766 11

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn