Kontrollplan

En kontrollplan ska finnas i alla ärenden. Av kontrollplanen ska bland annat framgå vilka kontroller som ska göras, vad som ska kontrolleras, vem som ska utföra kontrollen och vad kontrollen ska göras mot.
Kontrollplanen ska vara anpassad efter ärendets art och svårighetsgrad. Är ärendet enkelt, blir kontrollplanen enkel. Kontroll bör ske av riskfyllda och viktiga arbets- och utförandemoment, som till exempel kontroll att grundläggning, fuktskydd, dränering och bärande stomme blir utförd på ett tekniskt riktigt sätt.
Det är byggherrens ansvar att se till att en kontrollplan blir upprättad. Vid mer omfattande ärenden, där det krävs en kontrollansvarig, ska denne hjälpa byggherren att ta fram en lämpligt utformad kontrollplan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 januari 2019
Bo, bygga, miljö och trafik

Kontakt Bygg- och miljöförvaltningen

Kontakta handläggare vardagar kl. 8.00 - 9.30 via Kundtjänst 0270-75000.

Blanketter och handlingar skickas till:
Söderhamns kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
826 80 Söderhamn

Besöksadress: Kungsgatan 6
E-post: Bygg- och miljöförvaltningen

Förvaltningschef
Herman Claesson
Tel 0270-751 36

Verksamhetschef
Jonas Ryberg
Tel 0270-766 11

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn