Kontrollansvarig

En certifierad kontrollansvarig kan komma att krävas, om åtgärden inte omfattar mindre byggnader, till exempel små förråd, enkla garage och carports och mindre tillbyggnader.
Om det inte finns någon certifierad kontrollansvarig att tillgå kan byggnadsnämnden i flertalet fall inte besluta om till exempel bygglov eller bevilja startbesked efter anmälan. Via Boverkets hemsida går det att söka certifierade kontrollansvariga över hela landet.

Du som byggherre anmäler din kontrollansvarige i samband med ansökan om lov. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett lämpligt förslag till kontrollplan och att Boverkets byggregler, andra bestämmelser och eventuella villkor i beviljat bygglov och startbesked följs. Den kontrollansvarige ska även närvara vid tekniska samråd, besiktningar, kontroller och vid bygg- och miljönämndens arbetsplatsbesök.

Vid enklare åtgärder behöver du ingen kontrollansvarig. Är du osäker på om du behöver en kontrollansvarig eller inte, kan du kontakta kommunens bygg- och miljöförvaltning.
Blankett - anmälan om kontrollansvarig

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 januari 2019
Bo, bygga, miljö och trafik

Kontakt Bygg- och miljöförvaltningen

Kontakta handläggare vardagar kl. 8.00 - 9.30 via Kundtjänst 0270-75000.

Blanketter och handlingar skickas till:
Söderhamns kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
826 80 Söderhamn

Besöksadress: Kungsgatan 6
E-post: Bygg- och miljöförvaltningen

Förvaltningschef
Herman Claesson
Tel 0270-751 36

Verksamhetschef
Jonas Ryberg
Tel 0270-766 11

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn