• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Sök pengar ur stabiliseringspaketet - för bidragberättigade föreningar senast 30 maj

Sök pengar ur stabiliseringspaketet - för bidragberättigade föreningar senast 30 maj

Nu kommer en ny chans för föreningar att söka pengar ur Söderhamns kommuns stabiliseringspaket. Det är ett stöd för bidragsberättigade föreningar som hamnat i ekonomiska svårigheter på grund av den rådande pandemin. Se hur din förening kan få hjälp!

Under hösten sjösattes den första ansökningsrundan, nu kommer möjligheten igen. Stödet är inte uppbyggt på schabloniserade bidrag utan varje förening kommer att bedömas individuellt utifrån den ansökan och underlag som lämnas in. Beslut om stöd kommer att fattas av kultur- och samhällsservicenämnden.

Sista dag för ansökan är 30 maj.

Uppgifter för beviljad ansökan

Följande handlingar krävs för att behovet av stöd ska kunna bedömas och beslutas:

  • Aktuellt årsmötesprotokoll som utvisar vem som valts till Ordförande och som är den som ska skicka in ansökan och vara föreningens kontaktperson i ärendet.
  • Resultat- och balansräkning för senast avslutat räkenskapsår
  • Beskrivningar av ökade kostnader och förlorade intäkter. Samtliga ska kunna styrkas med utdrag ur redovisningen, fakturor, kvitton eller likande och kunna jämföras med föregående års kostnader och intäkter. Observera att det är den förlorade nettointäkten som ska redovisas. Om t.ex. ett arrangemang uteblivit så är det skillnaden mellan arrangemangets intäkter och kostnader som ska redovisas.
  • Ansökan ska avse perioden november 2020 till april 2021.

Lämna ansökan här

Ansökan lämnas in i digitalt format via e-post på kus.diarium@soderhamn.se eller i fysisk i receptionen på Kungsgatan 6, Söderhamn.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 april 2021

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn