Hur ska vi minska vårt avfall? Tyck till om kommunens kretsloppsplan!

Barn hav regnbåge

Nu vill vi veta vad du tycker om kommunens nya kretsloppsplan. Ett förslag till kretsloppsplan är på samråd 1 september-31 oktober. Under den tiden kan du lämna in synpunkter på innehållet. Kretsloppsplanen ersätter tidigare års kommunala avfallsplan och genom namnbytet sätter vi fokus på att avfallsfrågan är så mycket större än att enbart hantera invånarnas avfall.

Förslaget till kretsloppsplan gäller för 2021-2025, den berör kommunens verksamheter, företag och kommuninvånare och tar ett hållbart helhetsgrepp på avfall, nerskräpning, källsortering och materialåtervinning.

Samråd 1 september-31 oktober

Under perioden 1 september-31 oktober 2020 är förslaget till kretsloppsplan på formell utställning enligt miljöbalken.

Ta del av planen

Välj om du vill ta del av kretsloppsplanen digitalt eller besök någon av de platser där materialet finns.

 • Läs kretsloppsplanen som pdf
 • Kretsloppsplanen finns tillgänglig att läsa på följande platser:
  Kommunens kundtjänst, Söderhamns stadsbibliotek, Tempo i Stråtjära, Konsum Variant i Bergvik, ICA i Trönö, ICA Nyplan Sandarne och Ljusne bibliotek.

Gör så här för att lämna synpunkter

Senast 31 oktober vill vi ha dina synpunkter.

Du kan lämna dina synpunkter genom att skicka e-post eller via ett fysiskt brev.

 • E-post:
  Skicka synpunkter till: kommunstyrelsen@soderhamn.se
  Ange ”Kretsloppsplan, Dnr KS 2020/00174” som ämne.
 • Brev:
  Kommunstyrelsen, Kretsloppsplan
  Dnr KS 2020/00174
  Söderhamns kommun
  826 80 Söderhamn
Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 september 2020

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn