Åtgärder för att begränsa smittspridning

För att begränsa smittspridningen av covid-19 genomförs flera begränsande åtgärder inom våra kommunala verksamheter. Åtgärderna gäller till och med 24 januari men kan komma att förlängas.

Stäng meddelande

Samverkan skapar säkrare uteliv i södra Hälsingland

Den 1 juli 2020 träder den nya lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder i kraft. Den nya lagen pekar ut kommunernas nämnder för miljö- och hälsoskyddsfrågor som ansvariga för tillsynen och eventuella åtgärder. Inför den nya lagen kommer Bollnäs- Söderhamn- och Ovanåkers kommun samverka med Kommunalförbundet Hälsingland.

Den 24 mars beslutade Folkhälsomyndigheten om föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av Covid-19 på restauranger och caféer m.m. I den föreskriften står smittskyddsläkaren i landets regioner som ansvarig för eventuellt åtgärder. Det ansvaret flyttas nu över till kommunerna genom den nya lagen.

-Den nya lagen ger oss kommuner ett större ansvar att planera, utföra tillsyn och vidta eventuella åtgärder. Vi tycker detta är bra även om det inneburit en del omplanering i våra verksamheter, säger Kjell Petersson, Samhällsbyggnadschef Bollnäs kommun.

Alla verksamheter som serverar mat eller dryck till allmänheten där förtäring kan ske på stället omfattas av den nya lagen.

-Vi har ett viktigt uppdrag att finnas till för företagen och vara rådgivande så de kan göra åtgärder för att minska smittspridningen och fortsätta bedriva sin verksamhet. säger Mattias Bergström, miljö- och byggchef Ovanåkers kommun.

För att säkra upp bemanningen under sommaren och hösten för tillsynen har Bollnäs-, Söderhamns- och Ovanåkers kommun inlett en samverkan med Kommunalförbundet Hälsingland.

-Vi har involverat våra inspektörer som gör tillsyn inom alkohollagen i kommunernas tillsynsarbete. Det känns naturligt att vi bidrar med vår kompetens i rådande pandemi, säger Mats Hildebrand, förbundschef Kommunalförbundet Hälsingland.

-Genom att få hjälp av Kommunalförbundets alkoholsinspektörer bygger vi upp en säkrare och robustare organisation för att tillsammans med företagen, skapa en säkrare miljö för våra invånare och besökare, säger Herman Claesson, bygg- och miljöchef Söderhamns kommun.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juni 2020

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn