Eldningsförbud i Gävleborgs län!

Skylt med eldningsförbud

Eldningsförbud gäller från och med tisdagen den 23 juni klockan 12.00 tills vidare.

På grund av den höga brandrisken i skog och mark har Länsstyrelsen Gävleborg, i samråd med länets räddningstjänster, beslutat om eldningsförbud utomhus i hela Gävleborgs län. Eldningsförbudet gäller från och med tisdagen den 23 juni klockan 12.00 tills vidare.

Due to the high fire risk in forest and land, the County Administrative Board of Gävleborg, in consultation with the county rescue services, has decided on a fire ban outdoors in the whole of Gävleborg County. The fire ban is valid from Tuesday, June 23 at 12 noon until further notice.

Förbudet gäller eldning och grillning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Där är det endast tillåtet att grilla på iordningsställda grillplatser eller platser som är utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Så kallade engångsgrillar eller liknande anordningar som ger värmeavledning direkt mot marken är inte tillåtna.

Vid eldningsförbud är det:

 • tillåtet att grilla på egen tomt med kol/briketter/gas i en ändamålsenlig grill.
 • tillåtet att grilla i för ändamålet särskilt iordningsställda grillplatser i sten, betong eller liknande. Tillfälligt anordnade grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats.
 • tillåtet att använda campingkök, stormkök och liknande om de placeras på eldsäkert underlag som sten, grus eller sand.
 • inte tillåtet att använda engångsgrill eftersom det inte är en säker grillplats.
 • förbjudet att använda pyroteknisk utrustning utomhus.

Information till verksamheter som inte omfattas av eldningsförbud, men kan innebära en brandrisk:

Eldningsförbudet gäller bara eldning utomhus och gäller inte arbeten eller andra verksamheter trots att de kan innebära en brandrisk. Räddningstjänsten påminner därför om att:

 • gnistskydd i skorstenar på badtunnor, utegrillar och liknande är effektivt för att hindra brandspridning.
 • gnistor från vinkelslip, röjsåg eller liknande kan lätt starta en brand.
 • banddrivna skogsmaskiner är en vanlig orsak till skogsbrand.
 • skjutning på skjutbanor innebär en högre brandrisk. Om möjligt, vänta med skjutövningarna till dess att brandrisken blivit lägre.
 • glödande cigarettfimpar som slängs på marken eller i naturen kan glöda länge efter att den kastats och starta en brand långt senare.
 • en brand som startar genom oaktsamhet eller slarv kan innebära böter oavsett om eldningsförbud råder eller ej.
 • om en brand uppstår eller sprider sig, ring 112länk till annan webbplats. Försök förklara var du befinner dig och stanna kvar på en säker plats tills räddningstjänsten kommer.

Den som bryter mot eldningsförbudet gör sig skyldig till ett brott och kan stå till svars i enlighet med Lag om skydd mot olyckor.

Information in Englishlänk till annan webbplats

Frågor och svar samt länkar till fördjupad information - Länsstyrelsen Gävleborglänk till annan webbplats


Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 juni 2020

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn