• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Kommunfullmäktige sammanträder med halva antalet ledamöter - förlängning av överenskommelse

Kommunfullmäktige sammanträder med halva antalet ledamöter - förlängning av överenskommelse

Fullmäktiges presidium och fullmäktigegruppledarna har den 18 juni 2020 kommit överens om att förlänga överenskommelsen, som slöts den 16 april 2020, om att tillfälligt minska antalet tjänstgörande ledamöter i kommunfullmäktige med anledning av spridningen av covid-19.

Överenskommelsen syftar till att säkerställa att Söderhamns kommunfullmäktige kan fullgöra sina uppgifter under den tid som spridning av coronaviruset förekommer, samt för att minska spridning av viruset mellan kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare.

Bakgrunden till överenskommelsen är den extraordinära situation som spridningen av covid-19 har medfört. För att garantera kommunfullmäktiges uthålliga beslutskapacitet och den samhällsviktiga verksamhet som fullmäktige bedriver, förbinder sig Socialdemokraterna, Centerpartiet, Sverigedemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet vid att upprätthålla nedanstående åtgärder som under en begränsad tidsperiod.

Kommunfullmäktiges sammanträden

Endast 26 ledamöter kommer under den överenskomna tiden att delta vid kommunfullmäktiges sammanträden. Dessa 26 ledamöter representerar partiernas kommunfullmäktigemandat dividerat med 2, men avrundat till närmsta heltal. Det innebär att antal tjänstgörande ledamöter per parti utfaller som nedan:

  • Socialdemokraterna, 7
  • Centerpartiet, 6
  • Sverigedemokraterna, 4
  • Moderaterna, 4
  • Vänsterpartiet, 2
  • Kristdemokraterna, 1
  • Liberalerna, 1
  • Miljöpartiet, 1

Under tiden för denna överenskommelse ansvarar partierna själva för att ha rätt antal tjänstgörande ledamöter på plats under kommunfullmäktiges sammanträden enligt fördelningen ovan. Inga andra ledamöter eller ersättare än de tjänstgörande ska närvara under sammanträdet.

Giltighetstid

Förlängningen av överenskommelsen träder i kraft vid dagens datum och utökar dess giltighetstid till och med 2020-09-30.

Överenskommelsen är undertecknad av fullmäktiges presidie och samtliga fullmäktigegruppledare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 juni 2020

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn