Kommunfullmäktige 25 maj ställs in

Fullmäktigepresidiet har beslutat att ställa in kommunfullmäktiges sammanträde den 25 maj 2020 med hänsyn till samhällssmittspridningen av coronaviruset.

Presidiet gör bedömningen att det nu inte finns något ärende som är så brådskande att det inte kan anstå till nästa sammanträde som planeras till 15 juni. Därför kommer det inte att hållas något majsammanträde.

Presidiet kommer fortsatt att noga följa utvecklingen vad gäller sjukdomen covid-19 och i dialog med förvaltning inhämta information inför bedömning gällande framtida sammanträdestillfällen. Om inget oförutsett inträffar kommer juni månads sammanträde att avhållas som planerat för att möjliggöra beslutsfattande i viktigare ärenden inför kommunfullmäktiges sommaruppehåll.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 maj 2020

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn