Rätt till barnomsorg om du arbetar i samhällsviktig verksamhet

Bild

En e-tjänst för att anmäla barnomsorg kommer att lanseras om beslut fattas om stängning av förskolor och annan barnomsorg.

Om beslut fattas att förskolor och grundskolor ska stängas på grund av coronasiutationen, har vissa vårdnadshavare rätt till omsorg för sina barn. Om beslut om stängning fattas, kommer du att kunna anmäla behov av barnomsorg via en e-tjänst.

I dagsläget håller Söderhamns kommuns förskolor och grundskolor öppet men om beslut om stängning fattas ska vissa barn och elever fortfarande erbjudas omsorg i förskola och fritidshem. Det gäller barn eller elever där vårdnadshavare arbetar i samhällsviktig verksamhet. Även barn som är i behov av omsorg av psykiska, fysiska eller exempelvis sociala skäl kommer att få sitt omsorgsbehov tillgodosett.

Fastställd process

Hur processen ska gå till för att identifiera vilka vårdnadshavare som har rätt till barnomsorg, är reglerat i nationella föreskrifter.

1. Arbetsgivaren ansvarar för att göra en bedömning av sin verksamhet

  • Respektive arbetsgivare ska göra en bedömning om den bedriver en samhällsviktig verksamhet som omfattas av föreskriften MSBFS 2020:3.
  • Arbetsgivaren ska också göra en bedömning vilken verksamhet som är prioriterad och vilken personal man behöver för att klara det. Det vill säga verksamhetens behov av personal och nyckelkompetens samt den enskilde vårdnadshavarens betydelse för att upprätthålla acceptabel nivå.
  • Arbetsgivaren ansvarar för att informera medarbetaren att denne bedöms upprätthålla en tjänst som faller inom ramen för samhällsviktig verksamhet.

2. Medarbetaren ansvarar för att anmäla behov om barnomsorg

Om inte barnomsorg kan ordnas på annat sätt, ansvarar vårdnadshavaren för att anmäla sitt behov av omsorg till kommunen.

3. Kommunen tar beslut

Det är kommunen som beslutar om vem som ska erbjudas omsorg. Besluten ska grunda sig på bestämmelser i föreskriften 2020:3.

Andra skäl för behov av omsorg

Omsorg i förskola eller fritidshem ska vid en eventuell stängning av förskolor och grundskolor även erbjudas till barn och elever som behöver få särskilt stöd i sin utveckling av fysiska, psykiska eller andra skäl, och som bara kan få det genom att gå i förskola eller fritidshem.

E-tjänst för att anmäla omsorgsbehov

Om beslut om stängning fattas, kommer Söderhamns kommun att kartlägga behovet av barnomsorg via en e-tjänst, men e-tjänsten är alltså inte i drift idag.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 april 2020

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn