Dags att söka påsklovskola

Lovskola

Har du svårt att nå kunskapskraven matematik, engelska, svenska, svenska som andraspråk eller annat ämne som gör att du riskerar att inte blir behörig till gymnasiet? Tag chansen och delta i påsklovsskolan. Sista ansökningsdag är 19 mars.

Lovskolan vänder sig till dig som går i årskurs 6-9. Lovskolan kommer att vara på Norrtullskolan och pågår den 14-17 april 2020.

Syfte

Syftet med lovskolan är att lära sig mer i ämnet så att kursplanemålen kan nås och att du kan uppnå minst godkänt betyg.
Lovskolan ordnas för elever i årskurs 6-9 som inte når upp eller riskerar att inte nå upp till kunskapskraven för godkänt betyg främst i något av ämnena engelska, matematik, svenska eller svenska som andraspråk - eller i annat ämne som eleven behöver godkänt betyg i för att i årskurs 9 nå gymnasiebehörighet.

Genomförande

Under den första dagen av lovskolan går du igenom med läraren vilka kunskapskrav du uppnått och vilka som ännu inte nåtts för att få betyget godkänt. Utifrån detta samtal planeras mer i detalj hur arbetet ska läggas upp. Undervisning och handledning sker på Norrtullskolan tisdag till fredag klockan 8:00 - 12:30 med avbrott för 30 minuters lunch där skolmat serveras.

Om du har funderingar kring lovskolan vänd dig då till din lärare eller studie- och yrkesvägledare.

Ansökan

Ansökan till lovskolan görs av eleven och vårdnadshavaren senast den 19 mars 2020. Ansökan lämnas eller skickas till skolans expedition.

Sök lovskola (blankett)

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 mars 2020

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn