Synpunkt Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Här kan du lämna en synpunkt som gäller verksamheter inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

När vi tagit emot din synpunkt får du ett ärendenummer som används vid kontakter i ärendet. Du kan vara anonym, men då får du ingen återkoppling i ärendet. Tänk på att dina inskickade uppgifter är en allmän handling och kan komma att lämnas i enlighet med offentlighetsprincipen såvida inte sekretess enligt sekretesslagen gäller.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 december 2019
TypeError: null has no such function "getNode"