Åtgärder för att begränsa smittspridning

För att begränsa smittspridningen av covid-19 genomförs flera begränsande åtgärder inom våra kommunala verksamheter. Åtgärderna gäller till och med 24 januari men kan komma att förlängas.

Stäng meddelande

Karta - beställning av kartunderlag

Situationsplan ska alltid finnas med när du ansöker om bygglov, vid ansökan/anmälan om inrättande/ändring av enskild avloppsanläggning samt anmälan/ansökan om inrättande av värmepumpsanläggning.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 september 2020
TypeError: null has no such function "getNode"