Förslaget till översiktsplan för Söderhamns kommun finns ute för granskning under två månader.

Översiktsplanen rullar mot mål - ute för granskning i två månader

Processen med att ta fram en ny översiktsplan för Söderhamns kommun rullar vidare. Innan översiktsplanen kan antas av kommunfullmäktige ställs nu förslaget ut för granskning under två månader – mellan 22 oktober och 22 december.

I förslaget till ny översiktsplan finns till exempel inriktningar om hur vi i Söderhamns kommun ska använda mark och vatten, var vi väljer att bygga, men också verksamhetsövergripande visioner. Innehållet i översiktsplanen ska stärka Söderhamn till att vara en attraktiv och hållbar kommun där människor vill leva och verka.

Det förslag, Översiktsplan - Så utvecklar vi Söderhamn till en attraktiv och hållbar kommun, som nu ställs ut till granskning bygger på övergripande helhetsbedömningar och berör många människor och får ofta långsiktiga konsekvenser.

Läs mer om översiktsplanen här: Förslag till ny översiktsplan

Översiktsplanens väg mot mål

Under resans gång har det varit viktigt att få in medborgarnas synpunkter från början. Det har sedan 2016 gjorts i flera steg, med start i dialoger i tolv orter/bygder runt om i kommunen.

Så här ser processen ut, från 2016 fram till den granskningsrunda som nu väntar:
Steg 1: Tidig dialog runtom i kommunen (2016).
Steg 2: Förslag togs fram.
Steg 3: Tyck till – förslaget var öppet för samråd (2017/2018).
Steg 4: Sammanställning av inkomna synpunkter, därefter granskning (oktober-december 2019).
Steg 5: Beslut (2020).

Syftet med granskningen är att visa hur de inkomna synpunkterna påverkat planförslaget. Även i det här skedet är det möjligt att komma in med yttranden på översiktsplanen. Granskningsfasen pågår i två månader.

Efter granskningsförfarandet hanteras de yttranden som kommit in. Därefter lyfts förslaget till översiktsplan för att antas i kommunfullmäktige som ett nytt styrdokument för den fysiska planeringen i kommunen.

Här hittas översiktsplanen

Översiktsplanen finns tillgänglig för granskning på följande platser under ordinarie kontorstid:

  • Stadsbiblioteket, Köpmangatan
  • Receptionen, Kungsgatan 6
  • Kundtjänst, Faxholmsgatan 3
  • Rådhusets reception, Oxtorgsgatan 19
  • Faxepark, Södra hamngatan 50
  • Förvaltningshuset, Västra storgatan 16
  • Kommunens hemsida: Översiktsplan (PDF+interaktiv)

Lämna synpunkter

Lämna dina yttranden skriftligt senast den 22 december 2019 via:
E-post: oversiktsplan@soderhamn.se
Brev: Söderhamns kommun, Kommunstyrelsen, 826 80 Söderhamn. Märk ditt brev med Översiktsplan eller Dnr KS/2014/0308.
Lämna in ditt skrifliga yttrande till kommunens kundtjänst på Faxholmsgatan 3 i Söderhamn.

Vi svarar på frågor om översiktsplanen

Frågor? Hör gärna av dig till:
Agneta Svensson, samhällsplanerare på Söderhamns kommun.
Telefon: 070-242 19 33.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 oktober 2019

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn