Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning syftar till att ge eleven personlig vägledning, enskilt eller i grupp.

Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse (syv) syftar till att ge eleven personlig vägledning, enskilt eller i grupp, och ska, liksom övrig verksamhet i skolan, vara neutral och opartisk. Vägledningen skall stödja eleven i att undersöka och identifiera sina intressen och möjligheter, kunna uttrycka och formulera dessa och på så sätt komma fram till genomtänkta val. Studie- och yrkesvägledaren innehar specialistkompetens inom området och har en central roll i studie- och yrkesvägledningen

Studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse (SYV) berör all personal i skolan och förekommer i undervisning genom informationsinsatser och undervisning. All undervisning bör integrera studie-, yrkes- och arbetslivskunskap och på så sätt bidra till att ge eleverna stöd, kunskaper och erfarenheter för kommande studier och yrkesliv. Varje lärare bidrar också med att diskutera elevens framgång och möjligheter i sitt/sina ämnen och hur de kan övervinna hinder. Det är de kunskaper eleverna har med sig till vägledningssamtalen. En förutsättning för att studie- och yrkesvägledningen ska fungera tillfredsställande är ett gemensamt förhållningssätt. Insikten att det är hela skolans ansvar är grundläggande för att nå uppställda mål.

Söderhamns kommun

Barn & Utbildning
826 80 Söderhamn Besöksadress: V Storg 16-18 Ttfn 0270-752 79, 752 81 Fax 0270-411 60
Epost Barn och utbildning

Kontaktuppgifter

Erik Björk
Versamhetschef
Tel 0270-759 62

Relaterad information

Etiska riktlinjer för vägledningPDF (pdf, 121.5 kB)
Allmänna råd från skolverkPDF (pdf, 283.3 kB)et
Veksamhetsidé SYV SöderhamnPDF (pdf, 78.1 kB)

Granskad/Uppdaterad: 2018-04-13

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter