Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Stöd till barn och elever

I Söderhamns kommun arbetar undervisande förskollärare och lärare, övriga pedagoger, elevhälsoteam och förskolechef respektive rektor nära varje barn alternativt elev. Förskolan och skolan har flera utbildade specialpedagoger med olika inriktningar. Syftet är att du som barn eller elev ska känna dig trygg i förskolan respektive skolan och få goda förutsättningar för att nå kunskapsmålen. Förskolan och skolans mål är att resurser sätts in så tidigt som möjligt för att du ska få det stöd du behöver. Om skolan ser att behovet finns informerar vi vårdnadshavare och elevhälsoteamet för att se till att ett åtgärdsprogram tas fram.

Elevhälsoteam

Elevhälsoteamets uppdrag består av att kartlägga vilka elever som är i behov av extra stöd. De ser över hur stödet ska utformas och kontaktar också eventuella utomstående stödfunktioner som behövs för utredningen. I ett samrådsmöte mellan föräldrar och skolan diskuteras sedan nödvändiga åtgärder.

Åtgärdsprogram

Åtgärdsprogrammet är ett redskap för att stödja dig som elev i behov av särskilt stöd, så att du får förutsättningar att nå kunskapsmålen. För att åtgärdsprogrammet ska bli bra får både du som elev och vårdnadshavare möjlighet att delta i arbetet med åtgärdsprogrammet. Men det är ändå rektor som har ansvaret för att ett åtgärdsprogram upprättas även om vårdnadshavarna motsätter sig det.

Beslut om åtgärdsprogram går att överklaga.

ELOF

Vänder sig till dig upp till 16 år och som av olika anledningar inte är i skolan eller som har låg närvaro.

Här hittar du mer information om ELOF

Ung i Söderhamn

För dig mellan 15-24 år som varken arbetar eller studerar, och som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Här kan du läsa mer om vad Ung i Söderhamn kan göra för dig

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Mer information

Skolverketlänk till annan webbplats

Granskad/Uppdaterad: 2018-06-15

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter