Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Starta fristående verksamhet

En juridisk eller fysisk person kan ansöka om att starta fristående verksamhet. I Söderhamns kommun är det barn- och utbildningsnämnden som beslutar om ansökningar till:

 • Förskola
 • Pedagogisk omsorg
 • Fritidshem

Hur ansöker man?

Den som vill bedriva, och få rätt till bidrag för förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem ska ansöka om detta hos Söderhamns kommun.

Börja med att läsa

Riktlinjer för fristående verksamhet i Söderhamns kommunPDF (pdf, 53.8 kB)

Vilka handlingar ska bifogas ansökan?

Följande handlingar ska skickas med ansökan för att den ska kunna handläggas.

 • Pedagogisk inriktning, beskrivning av verksamhetsidé, arbetssätt och värdegrund
 • Personalens utbildning och erfarenhet (utbildningsbevis bifogas)
 • Barngruppens storlek och sammansättning
 • Föräldraavgifter (maxtaxa tillämpas)
 • Ansvarig kontaktperson (namn och kompetens)
 • Utdrag ur belastningsregistret
 • Intyg från kronofogdemyndigheten om att huvudmannen är skuldfri
 • F-skattebevis - från Skatteverket
 • Registreringsbevis - från Bolagsverket
 • Byggnadslov och ritning i förekommande fall
 • Besiktningsprotokoll för lokalen (senast sex månader från beslutsdatum ska besiktningsprotokoll visas upp för att ersättning ska utbetalas)
 • Hyreskontrakt
 • Ekonomisk kalkyl

Bidrag

Om verksamheten godkänns av kommunen betalar kommunen ut bidrag till verksamheten. Prislistor fastställs av kommunen inför varje nytt kalenderår.

Hur lång är handläggningstiden?

Ansökan om att bedriva fristående verksamhet ska vara skriftlig. Ansökan görs enklast genom att fylla i kommunens ansökningsblankett. Godkännande lämnas om skollagens villkor är uppfyllda.

Handläggningstiden för ansökan är normalt tio veckor.

Vart skickar man ansökan?

Ansökan med bilagor skickas till:

Söderhamns kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
826 80 Söderhamn

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Granskad/Uppdaterad: 2018-11-29

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter