Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Justering av läsårstider och lov för läsåret 2017/2018

Nästa läsår för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola börjar den 21 augusti 2017 och pågår till 13 juni 2018. Ett flertal lov infaller under läsåret.

Skolstarten för läsåret 2017/18 börjar den 21 augusti för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Det läsårstider som informerades tidigare i år för kommande läsår gäller ej. Starttdatum för höstterminen har flyttats fram till 21 augusti 2017. I övrigt är läsårstiderna densamma som tidigare informerats. Barn 3-5 år som har avgiftsfri förskola följer även de läsårstiderna för skolan.

Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan tillhör Hälsinglands utbildningsförbund, vilka även fattar beslut om läsårstider för dessa elever.

Läsåret 2017/2018

Läsårstider för elever i avgiftsfri förskola 3-5 år, förskoleklass, grundskola och grundsärskola.

Höstterminen

21 augusti - 22 december 

Lovdagar för eleverna
18 september
30 oktober - 3 november (höstlov)

Vårterminen

10 januari - 13 juni

Lovdagar för eleverna
5 februari
5 - 9 mars (sportlov)
3 - 6 april (påsklov)
30 april
11 maj

Jullovet infaller mellan höstterminens slut och vårterminens start. Sommarlovet infaller mellan två läsår. 

Söderhamns kommun

Barn & Utbildning
826 80 Söderhamn
Besöksadress: V Storg 16-18
Tfn kundtjänst 0270-750 00
Fax 0270-411 60
Epost Barn och utbildning

Granskad/Uppdaterad: 2017-03-15

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter