Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Besökare på Skolforum Söderhamn

På bilen syns fyra av kommunens idrottslärare som var på passet om betyg och bedömning för ämnet hälsa och idrott. Föreläste gjorde Maria Mattsson, undervisningsråd på Skolverket.

Skolforum Söderhamn

Söderhamns eget Skolforum har under 28-30 oktober genomförts för pedagoger i förskola och grundskola. Under de tre dagarna fanns flera intressanta föreläsare inom olika ämnesområden.
28-30 oktober genomfördes Skolforum Söderhamn som är en del i satsningen Kommunala kunskapslyftet. Ett stort antal av kommunens pedagoger deltog vid de olika föreläsningarna som gavs under dagarna. Flera intressanta externa föreläsare föreläste inom olika ämnesområden. Även förskolor och skolor fanns på plats för att visa upp hur de arbetar samt de aktuella miniprojektens arbetsprocesser. T ex var Stenbergaskolans fritidshem "en resa i tiden" där och visade vad som gjorts i form av filmer, kort och kommentarer. Även praktiskt arbete fanns inom området teknik där kommunens teknikutvecklare Ylva Bjelksäter höll i trådarna.

Under måndagen var Hans Åhl, forskare kring tvåspråkighet och författare till flera böcker inom ämnet, på plats och föreläste om förståelse och hantering av tvåspråkighet. Anna-Carin Håkansson föreläste om åtgärdsprogram och dessa hantering. Tisdagens huvudföreläsare Bengt Persson blev tyvärr förhindrad att delta p g a det dåliga vädret i södra Sverige. Men under dagen fanns bl a människorättsaktivisten Sara Mohammedsom föreläste om hedersrelaterat våld. Undervisningsrådet Maria Mattsson föreläste om betyg och bedömning för ämnet idrott och hälsa. Även området kring nästa generations lärande behandlades i workshops ledda av IKT pedagogen Peter Holmström.

På onsdagen föreläste Christian Lundahl, professor i pedagogik och en av landets mest anlitade föreläsare inom sitt område, om formativ bedömning. Där betydelsen av att eleverna förstår och vet hur de ska nå kunskapsmålen. Exempel på detta är att eleverna får veta vad som ingår i ett bra arbete, att skriftliga prov kompletteras med alternativa bedömningssätt för olika typer av kunskap och att låta eleverna träna på att värdera sin egna och sina kamraters prestationer.

Under onsdagen var även Ann-Christin Pinola, rektor Gustav Adolfsskolan i Alingsås, på plats och berättade hur de jobbade för att få en väl fungerande undervisning.

Nästa år vid samma tidpunkt är det återigen dags för ett nytt Skolforum Söderhamn.

Granskad/Uppdaterad: 2016-02-02

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter