Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Modersmål, hemspråk

Elev som går i grundskolan, särskolan och i gymnasieskolan i Sverige har rätt till undervisning i sitt modersmål om eleven har språket som ett dagligt
umgängesspråk i hemmet.*)

Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskolan. Målet är att eleven på ett bra sätt ska tillgodogöra sig arbetet i skolan och samtidigt utveckla sin tvåspråkiga identitet och kompetens. Arbetet ska ske i sådana former att elevernas personliga utveckling främjas och deras självkänsla stärks.

Modersmål ska anordnas om:
• Minst fem elever begär det
• Det finns tillgång till en lämplig lärare i det språket

Modersmålsundervisning kan anordnas efter skoltid och det är skolan som
bestämmer omfånget.

Du som vårdnadshavare är ansvarig för att ditt barn deltar i modersmålsundervisningen.

Bestämmelser om modersmålsundervisning finns i skolförordningen. Detta gäller även asylsökande barn och barn som beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Ansökan om modersmålsundervisning lämnas till skolans expedition. Det är vårdnadshavarna som bestämmer om man vill ansöka om modersmålsundervisning. Modersmålsundervisning är frivillig och kostnadsfri.

*) Andra bestämmelser gäller för minoritetsspråk såsom samiska, finska,
tornedalsfinska, romani och jiddisch.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Styrdokument

Skolförordningenlänk till annan webbplats

Blanketter

AnsökanPDF (pdf)

Granskad/Uppdaterad: 2018-11-07

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter