Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Elevhälsa

Skolhälsovård

Skolhälsovården är en del i elevhälsan och är till för alla elever från förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Inom skolhälsovården arbetar skolsköterskor och skolläkare.

Vad gör skolhälsovården?

Skolhälsovården ansvarar för den medicinska delen i den samlade elevhälsan och arbetar med ett uttalat barn- och ungdomsperspektiv för att främja en positiv hälsoutveckling i skolan.

Skolsköterskor och skolläkare arbetar till största delen förebyggande och främjande för elevernas hälsa med bl a hälsobesök och vaccinationer samt enklare sjukvårdsinsatser.

Vid olycksfall eller tillstånd där läkarbedömning kan behövas så hänvisas till den hälsocentral som eleven hör till. Det går också att ringa till sjukvårdsrådgivningen.

Skolsköterskan har mottagning på skolan och genom den får man kontakt med skolläkaren. Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt.

Elevernas hälsa dokumenteras i skolhälsovårdsjournalerna som är sekretessbelagda handlingar. Dessa är elektronisk och uppgifterna behandlas i enlighet med dataskyddslagen. Personuppgiftsansvarig är Söderhamns kommun, barn- och utbildningsnämnden.

Hälsobesök

Eleverna erbjuds hälsobesök i förskoleklassen, årskurs 2, 4 och 8. Utifrån elevens ålder har hälsobesöket lite olika utformning.

Läs mer om hälsosamtalet

Vaccinationer

Vaccinationer för elever som går i skolan ansvarar skolhälsovården för. I det ingår att bevaka att alla elever erbjuds ett fullgott vaccinationsskydd samt genomföra vaccinationerna.

Läs mer om vaccinationer

Övriga besök

Som elev eller vårdnadshavare har man möjlighet att kontakta skolsköterskan för råd i olika hälsofrågor.

Om skolhälsovården inte kan hjälpa till så hänvisar skolsköterskan eller skolläkaren till andra till exempel ungdomsmottagning, barn- och ungdomspsykiatrin, vårdcentral eller kurator.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Kontakt med sjukvården

Närsjukhuset i Söderhamn
Telefon 0270-770 00

Sjukvårdsrådgivningen
Telefon 1177

Vårdguiden
www.1177.selänk till annan webbplats

Granskad/Uppdaterad: 2018-11-15

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter