Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Åtgärdsprogram

Åtgärdsprogrammet är ett redskap för lärare, annan skolpersonal och rektorer i arbetet med att stödja en elev i behov av särskilt stöd, så att eleven får förutsättningar att utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanen och nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.

För att åtgärdsprogrammet ska bli bra ska eleven och elevens vårdnadshavare ges möjlighet att delta i arbetet med åtgärdsprogrammet.

Rektor har alltid ansvaret för att ett åtgärdsprogram upprättas även om vårdnadshavarna motsätter sig detta.

Beslut om åtgärdsprogram går att överklaga.

Söderhamns kommun

Barn & Utbildning
826 80 Söderhamn
Besöksadress: V Storg 16-18
Ttfn 0270-752 79, 752 81
Fax 0270-411 60
Epost Barn och utbildning

Granskad/Uppdaterad: 2017-02-21

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter