Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Vem kan få plats

Barnet ska vara minst 12 månader.

Barn under 12 månader i behov av särskilt stöd eller där andra skäl föreligger kan få plats.

För barn till föräldralediga och arbetssökande är vistelsetiden i förskolan 15 timmar per vecka. Arbetssökande vårdnadshavare har rätt att ha sina barn på förskolan utökad tid för arbetssökande aktiviteter, arbete eller utbildning. Barnets vistelsetid på förskolan bestäms tillsammans med förskolan och dess ledningspersonal.

15-timmars regeln tas bort från 1 augusti

​I och med att 15-timmars regeln tas bort får barnen vara på förskolan den tid som vårdnadshavarna har behov av. Fram till  den 1 augusti gäller
15-timmars regeln enligt nedanstående.

För att få ställa sitt barn i barnomsorgskö får inte vårdnadshavaren ha en barnomsorgsskuld d v s obetalda barnomsorgsfakturor.

E-tjänst för barnomsorglänk till annan webbplats

Uppdaterad: 2014-03-11
Tipsa en kompis
Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn, Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post