Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Ansökan barnomsorg

Ansökan till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem görs vi e-tjänst eller skriftligt på blankett. Ansökan till korttidstillsyn LSS 9:7 görs skriftligt på blankett.

Hur görs barnomsorgsansökan

Vårdnadshavare gör ansökan om plats direkt via kommunens e-tjänst för barnomsorg genom att logga in med e-legitimation (bank-ID). 
E-tjänster och blanketter

Det finns också en så kallad öppen barnomsorgstjänst som innebär att ansökan till barnomsorgsplats kan göras utan inloggning. Där skrivs uppgifter in om barnet, vårdnadshavare, när plats önskas samt vilken enhet man önskar plats på.

Information om vad e-legitimation är och hur du skaffar en egen finns på
www.e-legitimation.selänk till annan webbplats

Om barnomsorgsansökan

Ansökan  får lämnas sex månader innan plats önskas. Ansökan om överflyttning till annan förskola behandlas som en nyanmälan.

Minst tre olika köalternativ måste anges till förskola och pedagogisk omsorg varav minst ett kommunalt alternativ. Anger man färre än tre köalternativ kan det innebära längre väntetid än fyra månader.

För att få ställa barn i barnomsorgskö får inte vårdnadshavaren ha en barnomsorgsskuld, det vill säga obetalda barnomsorgsfakturor.

Information om hur snabbt man kan få plats lämnas av ansvarig förskolechef.

Information

Mer information om barnomsorg

Granskad/Uppdaterad: 2016-03-18

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post