Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Kultur

Tillsammans skapar vi ett kreativt och rörligt kulturliv!

Kulturenheten arbetar för att skapa ett mångsidigt föreningsliv som ger stimulerande upplevelser och skapar en stark attraktionskraft till Söderhamns kommun. Utbudet skall innehålla både bredd och spets. Tillsammans med initiativrika och engagerade föreningar och enskilda personer i kommunen skapas ett kreativt, rörligt och spännande samhälle att bo och verka i.

Vad gör kulturenheten?

Kulturenhetens främsta uppgift är att agera möjliggörare för civilsamhällets kulturaktörer.

Inom den kommunala verksamheten arbetar vi främst med uttrycksformer inom konst, litteratur, film, musik, teater och dans samt museiverksamhet och till viss del med kulturmiljö. Kulturenheten ansvarar för delar av verksamheten i Söderhamns stadsmuseum, uthyrning av Söderhamns teater samt för kommunens konstinköp. Vi samordnar projekt gällande konstnärlig gestaltning i samband med nybyggnationer i kommunens fastigheter, andra typer av kulturprojekt riktat till olika målgrupper, kultur i skolan, föreningsutveckling, kulturarrangemang med mera.

Vi handlägger också bidrag till kulturföreningar och studieförbund samt kulturstipendier och kulturpris.

Offentliga arrangemang

Konserter på Söderhamns teater, "After Dagis" och lunchkonserter på Söderhamns stadsbibliotek, utställningar på Söderhamns stadsmuseum, Världsarvsjazzen, Nationaldagsfirande i stadsparken, Privilegiedagen med mera.

 

Söderhamns kommun

Kultur- och fritidsavdelningen
826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
kultur.samhallsservicenamnden
@soderhamn.se

Kontaktpersoner Kulturenheten

Anders Uddén
Kultur- och fritidschef
0270-750 00

Malin Rönström
Kultur- och konstansvarig
0270-750 00

Anton Larsson (tjänstledig)
Fia Öhlander (vikarie)
Kulturkonsulent
0270-750 00

Göran Hånell
Kulturkonsulent
Samordnare Kultur i skolan/registrering av konst
0270-750 00

Peter Skoglund
Verksamhetsvaktmästare

Följ Kultur i Söderhamn på Facebook

Granskad/Uppdaterad: 2018-11-06

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter