Återkonster

Återkonster - presentation av en skaparverkstad, 4-23 november

Utställningen i Söderhamns bibliotek pågår 4 - 23 november 2019.

I Trönö genomfördes skaparverkstaden Återkonster i mitten av augusti. Samtidigt pågick en landsbygdsdag, med fokus på den betydelse som ideellt engagemang och kultur har för landsbygdsutveckling.

Via den kommunala kulturskolan finns goda möjligheter att, med professionell hjälp, hitta och ta del av uttryckssätt inom ett flertal områden; olika instrument, sång, dans, drama.
Men ofta är det inte förrän i vuxen ålder man hittar vägar till att skapa konst inom bild och form. För barn finns sällan den möjligheten, ännu mer sällan för barn på landsbygden. Åtminstone med konstnärer som handledare.

Skaparverkstaden i Trönö var en uppskattad möjlighet att få skapa med handledning och stöd av konstnärer. Materialet var uttjänta och kasserade varor och produkter. Alltså, skräp och skrot! Överblivna ting som förlorat sitt värde gavs ny form och blev något nytt och värdefullt. Materialvalen gav en ytterligare dimension till skapandet, natur och miljö är i fokus nu kanske mer än någonsin.

Mats Sonnesjö och Thamine Mossavion, båda konstnärer med anknytning till Trönö, fanns till hands under dagen. Mats har jobbat med konceptet återkonster tidigare och båda skapar gärna med sådant som finns runt oss i vardagen.

Det var ca 20 personer, de flesta barn, som skapade återkonster denna dag. I samarbete med Söderhamns konstförening ställdes ett antal av verken ut på Länsmuseet. Därefter ställdes de ut i Trönö, och nu här på Söderhamns Stadsbibliotek.

Vi vill visa att skapande är viktigt och att det man gör räknas. Att man som boende på landsbygden har alla möjligheter och att Gävleborg och Söderhamns kommun är en bra plats att bo på. Vi vill också inspirera till att fler tar efter konceptet, särskilt utanför stadskärnorna.

Och att du, som barn och ungdom, är viktig!

Arrangör: Trönö Hembygdsförening, Söderhamns Konstförening, Region Gävleborg

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 november 2019

Kontakt Söderhamns bibliotek

Adress
Köpmangatan 11
826 30 Söderhamn

Postadress
Söderhamns kommun
Söderhamns bibliotek
826 80 Söderhamn

Lånedisk
Information tel: 0270-75510.
E-post: biblioteket@soderhamn.se
Fax: 0270-15814

Bibliotekschef:
Catarina Filipovic, tel: 0270-75501

Kontakt Söderhamn kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn