Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Häckar och buskage måste beskäras

Klipp häcken - du kan rädda liv

Fri sikt i gatukorsningar är viktigt för att undvika olyckor. Växtlighet, murar och staket får inte skymma sikten. Som fastighetsägare har du ansvar för att minska olycksrisker.

Små barn syns inte om din häck, mur eller ditt staket är för hög - stor risk för olyckor. Rörelsehindrade och synskadade är extra utsatta för hängande grenar på gångbanor. Du kan också hjälpa räddningspersonal att snabbt hitta rätt: se till att grenar inte skymmer gatunamn eller viktiga trafikskyltar. 

Du som äger fastighet mot gata/väg
 

  • Klipp gärna din häck varje år, till exempel i februari – mars eller juli.
  • Klipp träd och buskage så att gatubelysningen når gång- och cykelbana samt körbana minst 20 meter på båda sidor om gatlyktan.
  • Träd bör planteras minst två meter från tomtgränsen och så att de inte skymmer sikt runt hörn i korsningar.
  • Häckplantor planterar du minst 60 centimeter innanför tomtgränsen.

Siktröjning

Mått för siktröjning

Mått för siktröjning

Hänger din växtlighet ut över gång- och cykelbana måste du lämna en fri höjd på 3,2 meter. Det behövs för att undvika skador på fotgängare och cyklister, för att inte skymma sikten, dölja vägmärken eller hindra gaturenhållning och snöröjning.

Växtlighet över körbana måste lämna en fri höjd på 4,6 meter över gatuplanet. 

Mått för siktröjning hörntomt

Om du har hörntomt eller tomt mot gata/väg ansvarar du för att hålla en öppen triangel på 10 x 10 meter för fri sikt genom hörn. Häckar, buskar, staket, murar och andra sikthinder får vara max 80 cm höga. Enstaka träd får finnas i triangeln, men klipp grenar så de inte skymmer sikten.

Mått för siktröjning utfart mot gata/väg

Om du har utfart mot gata/väg bör du hålla en triangel på 2,5 x 2,5 meter öppen för fri sikt, håll häckar, buskar, staket, murar och andra sikthinder max 75 cm höga. Tänk även på att smyga ut med bil eller cykel. Du som kör ut är ansvarig om något skulle hända.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Granskad/Uppdaterad: 2018-04-18

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter